Strefa klienta

Dalszy dynamiczny rozwój rynku sprzedaży energii TPA

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wyniosła 29 061, a więc zwiększyła się od końca 2011 r. o 7345 odbiorców (wzrost o 33,8% od końca ubiegłego roku). Rok temu proporcje były zasadniczo odmienne. Tempo zmian jest tak szybkie, że przed 5 rocznicą implementacji europejskich rozwiązań na rzecz promowania konkurencji na detalicznym rynku energii - wolności wyboru sprzedawcy energii (1 lipca 2012) liczba wszystkich odbiorców TPA przekroczy 50 tysięcy (obecnie 49 793).
Tylko w styczniu 2012 r. liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grup taryfowych A,B,C (odbiorcy przemysłowi) wyniosła 4379, w lutym 2012 r. 2966.

Źródło: www.ure.gov.pl