Strefa klienta

Dalszy dynamiczny rozwój rynku TPA

W październiku 2012 r. liczba zmian sprzedawcy energii w grupie gospodarstwa domowe wynosiła 7091, a odbiorców instytucjonalnych - 2750 - wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. W pierwszym przypadku oznacza to wzrost w stosunku do września ubiegłego roku o prawie 18 proc., a w drugim o niecałe 5 proc. Na koniec października z ubiegłego roku z zasady TPA korzystało ponad 125,5 tys. odbiorców energii elektrycznej.
Wyniki monitoringu URE pokazują, iż od końca grudnia 2011 r. do końca października 2012 roku liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wzrosła prawie cztery i półkrotnie i osiągnęła poziom około 64 tys.. W tym samym okresie zwiększyła się również liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej A, B, C. Według stanu na koniec października 2012 r. liczba odbiorców instytucjonalnych, którzy zdecydowali się na zamianę sprzedawcy przekroczyła 61,5 tys., co oznacz prawie trzykrotny wzrost od początku ubiegłego roku.

W październiku 2012 r. największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka Energa-Operator - 32 950, kolejne dwa miejsca zajęły: PGE Dystrybucja - 32 474 i Tauron Dystrybucja - 27 919.

http://www.cire.pl/item,70258,1,0,0,0,0,0,ure-na-koniec-pazdziernika-2012-r-ponad-1255-tys-odbiorcow-tpa.html